XN Khai Thác Sét Gạch Ngói Phước Hoà

  • Địa chỉ: Ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, H.Phú Giao, Bình Dương.
  • Diện tích khai thác: 11,717 ha.
  • Trữ lượng: 1,5 triệu m³ (đất sét nguyên khối), tương đương 1,9 triệu m³ (đất sét rời).
  • Công suất: 250.000 m³/ năm (đất sét nguyên khối), tương đương với 325.000 m³/ năm (đất sét rời).
  • Khai thác mỏ lộ thiên: bằng cách sử dụng máy xúc thủy lực để xúc bốc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2015.
Ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, H.Phú Giao, Bình Dương.
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn